Welkom bij

Wereldwinkel Leerdam

Vrienden van de Wereldwinkel

De wereldwinkel draait alleen op vrijwilligers en krijgt geen subsidie. Het is mogelijk ons te steunen. U kunt dat doen door vriend te worden van de wereld. Dat kan door jaarlijks een bedrag over te maken op de bankrekening van de wereldwinkel. Elk bedrag is welkom. We zijn blij met iedere nieuwe vriend die ons wil ondersteunen. Uiteraard is het geen verplichting om ons jaarlijks te steunen. Een eenmalige bijdrage mag ook.

Als vriend of vriendin krijgt u automatisch het jaarverslag en de nieuwsbrieven.

Wilt u onze nieuwe vriend of vriendin zijn?

Neem dan contacr op met: